Họp Ban điều hành CLB Doanh nhân đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2019

Sáng ngày 3/11/2018, Ban điều hành CLB Doanh nhân đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội đã họp bàn về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ một năm tới. Khách mời dự họp có các anh: Trần Bá Thiều – Trưởng ban Liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng tại Đọc tiếp…

Triển khai thực hiện Chủ đề năm 2019 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”

Sáng 8/1, UBND thành phố tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố về Chủ đề năm 2019 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”. Dự hội Đọc tiếp…

+84 984665342