Họp Ban điều hành CLB Doanh nhân đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2019

Sáng ngày 3/11/2018, Ban điều hành CLB Doanh nhân đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội đã họp bàn về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ một năm tới. Khách mời dự họp có các anh: Trần Bá Thiều – Trưởng ban Liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng tại Đọc tiếp…

+84 984665342